AKTUALNOŚCI

     
2013-07-02Podsumowanie II Edycji Szkoleniowej »W dniu 23 czerwca 2013r. zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach II Edycji Szkoleniowej w Wars...2013-06-28Miejsce egzaminu IPMA w Warszawie »  Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć że egzamin certyfikacyjny IPMA na poz. D w ra...2013-06-17MS PROJECT » Szanowni Państwo, W dniach 21-23 czerwca 2013r w Warszawie odbędą się zajęcia z programu MS ...2013-06-13Podsumowanie IV Seminarium Informacyjnego »  Po raz kolejny zorganizowaliśmy w ramach Projektu „Naukowiec Jutra” Seminarium Inform...2013-06-04Kolejny partner Projektu- Politechnika Częstochowska »Kolejny partner Naszego Projektu- Politechnika Częstochowska. ...2013-06-03Egzamin próbny+ Karta Doradztwa Projektu » Szanowni Państwo, Przypominamy o obowiązku dostarczenia indywidualnej Karty Doradztwa Projektu ...
  2013-07-02

Podsumowanie II Edycji Szkoleniowej

W dniu 23 czerwca 2013r. zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach II Edycji Szkoleniowej w Warszawie. Czas więc na krótkie jej podsumowanie:

- w II Edycji wzięło udział 20 osób (12 kobiet oraz 8 mężczyzn). Wszystkie osoby zakończyły udział w Projekcie i otrzymały certyfikat ukończenia szkolenia.

- 20 osób przystąpiło do egzaminu próbnego, z czego 12 osób (7 kobiet oraz 5 mężczyzn) zdało egzamin próbny. Osoby te zostały dopuszczone (12 osób) do bezpłatnego egzaminu certyfikującego IPMA poz. D, który odbędzie się w dniu 6 lipca 2013r. Dodatkowo 2 osoby zdecydowały, że przystąpią do egzaminu certyfikującego we własnym zakresie.

- 10 osób zdało właściwy egzamin certyfikujący IPMA poz. D organizowany przez Stowarzyszenie IPMA i otrzymało certyfikat IPMA na poz. D ważny przez okres 5 lat oraz zostało wpisane na listę osób certyfikowanych (wyniki będą znane w połowie stycznia).

- 20 osób oddało w wyznaczonym terminie swoją Indywidualne Karty Doradztwa Projektu.

Osoby biorące udział w zajęciach szkoleniowych w ramach II Edycji Szkoleniowej wywodziły się z następujących uczelni oraz instytucji badawczo- naukowych:

Politechnika Warszawska

2 osoby

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

2 osoby

Centralny Instytut Ochrony Pracy

2 osoby

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

1 osoba

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

1 osoba

Uniwersytet Warszawski

1 osoba

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

1 osoba

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

1 osoba

Instytut Innowacji i Nowych Technologii

1 osoba

Uniwersytet Medyczny w Warszawie

1 osoba

Politechnika Rzeszowska

1 osoba

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

1 osoba

Instytut Żywności i Żywienia

1 osoba

Instytut Badań Edukacyjnych

1 osoba

 Instytut Farmaceutyczny

1 osoba

 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt

1 osoba

 Instytut Transportu Samochodowego

1 osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 osób biorących udział w zajęciach szkoleniowych pełni funkcje kierowniczą.

18 osób biorących udział w zajęciach szkoleniowych miało doświadczenie w zakresie realizacji projektów w przedziale więcej niż jeden rok a mniej niż dwa lata, 1 osoba miała doświadczenie mniejsze niż roczne oraz 1 osoba miała doświadczenie większe niż dwa lata.

Cieszy nas fakt, że w zajęciach szkoleniowych brali udział w różnym wieku oraz z różnych województw.

Mamy nadzieje, że wszystkie osoby które brały udział w tych zajęciach będą w sposób praktyczny wykorzystywać zdobytą wiedzę w realizowanych przez siebie projektach oraz że zachęcam inne osoby ze swoich miejsc pracy do zainteresowania się tematyką zarządzania projektami.

Przypominamy również, że rekrutacja do III Edycji Szkoleniowej trwa do 2 września 2013r. (REKRUTACJA), zaś pierwsze zajęcia Szkoleniowe w ramach III Edycji Szkoleniowej rozpoczną się w dniu 21 września 2013r. (HARMONOGRAM)