AKTUALNOŚCI

     
2012-07-18Dział harmonogram i trenerzy już aktualny .... » W zakładce szkolenia dostępny jest już harmonogram oraz znane są już nazwiska trenerów. Szcz...2012-07-17Z notatnika project managera.... »Z notatnika project managera będzie to cykl przydatnych narzędzi służących do lepszej pracy jak...2012-07-11Kto to jest project manager? » Project manager: Project manager (ang. zarządzający projektem) to specjalista dowolnej dziedziny...2012-07-05Piszą o nas... » O Naszym Projekcie można również przeczytać na portalach uczelnianych: - Biura Karier UJ: htt...2012-07-05Wywiad w radiu "Radiofonia" » Zachęcamy do wysłuchania wywiadu jaki został przeprowadzony przez dziennikarkę radia RADIOFONI...2012-07-01Początek Projektu » Już od 1 lipca 2012r. rozpoczynamy realizację Projektu "Naukowiec Jutra" realizowanego w ramach ...
  2012-07-11

Kto to jest project manager?

reklama1

Project manager:
Project manager (ang. zarządzający projektem) to specjalista dowolnej dziedziny, prowadzący określone projekty w firmie, pracujący z reguły w systemie kontraktowym. Jeszcze do niedawna ludzie stawali się menedżerami projektu dlatego, że przydzielano im takie obowiązki (tzn. byli wyznaczeni do  realizacji projektu). W ten sposób np. specjalista w dziedzinie programowania stawał się odpowiedzialny za zarządzanie zespołem programistów, prowadzących projekt dla klienta. Jednak obecnie już się to zmienia i project managerami zostają już osoby w pełni świadomie celu i wyzwań, które przed nimi stoją. 

Predyspozycje:
Project management to dziedzina jeszcze stosunkowa nowa w naszym kraju. Mile widziane jest wykształcenie wyższe, zależne od branży i tematyki projektu, kursy lub studia podyplomowe z zarządzania projektami, a także doświadczenie w kierowaniu projektami, zdolności analizy i planowania, umiejętność zarządzania i współpracy z ludźmi, komunikatywność, kreatywność, chęć ciągłego uczenia się, systematyczność, odporność na stres oraz dyspozycyjność.

Dawniej i dziś:
W ostatniej dekadzie zarządzanie projektem stało się ważną dyscypliną wiedzy i zyskuje coraz większe zainteresowanie. Znany specjalista z dziedziny PM, Tom Peters uznał, że ponad 50 codziennych działań w firmach jest dziś realizowanych w postaci projektów. Projekty wykorzystuje się w firmach jako sposoby osiągania celów operacyjnych, tzw. crash projects (np. szybkie i sprawne wdrożenie nowej odmiany produktu), a także strategicznych - tzw. core projects (np. wypracowanie nowej strategii dystrybucji produktów).

Dlatego coraz większą wagę przywiązuje się do systematycznego kształcenia pracowników w dziedzinie zarządzania projektem.
Do obowiązków specjalisty w zakresie zarządzania projektem należy kierowanie zespołem oraz koordynacja działań osób zaangażowanych w dane przedsięwzięcie, planowanie i wprowadzanie strategii działań w ramach danego projektu, analiza jakościowa i ilościowa rynku i dostępnych zasobów, opracowywanie biznesplanów, monitorowanie działań i czuwanie nad sprawnością procesów, sporządzanie sprawozdań i raportów okresowych i końcowych.

Status społeczny:
Project manager skupia w sobie wiele cech zawodu elitarnego, menedżerskiego, a więc uprawianego przez ludzi o szerokich horyzontach myślowych, wykazujących się dojrzałą osobowością.

Jak zostać project managerem?
Niezbędne w tym zawodzie są konkretne umiejętności. Project manager musi mieć wiedzę oraz umiejętności z zarządzania projektem z dziewięciu podstawowych zakresów.

Po pierwsze: z zakresu integracji zadań, czyli całościowego spojrzenia na projekt oraz uwzględnienia wszystkich możliwych czynności z nim związanych.

Po drugie: z zarządzania zakresem zadań, co w praktyce oznacza umiejętność delegowania zadań na innych pracowników - członków zespołu - i ustalania wzorców ich wykonania.

Po trzecie: z zakresu zarządzania czasem swoim i podwładnych, co jest uznawane za jedną z ważniejszych umiejętności menedżera projektu.

Po czwarte: z zakresu zarządzania zaopatrzeniem, czyli podejmowania decyzji w sprawach zakupów nowych urządzeń i wyszukiwania okazji pośród ofert dostawców.

Po piąte: z zarządzania zasobami ludzkimi, a więc umiejętności budowania zespołu projektowego oraz sprawowania funkcji lidera tego zespołu.

Następnie z zakresu komunikacji międzyludzkiej, kontroli jakości wykonania zadań projektowych (tzw. quality management), zarządzania kosztami projektu (umiejętności controllingowo-księgowe) oraz oceny ryzyka towarzyszącego realizacji projektu.

Wystarczy przyjrzeć się dowolnie wybranej organizacji, czyli strukturze organizacyjnej i podstawowym procesom, a uzyskamy odpowiedź, jaka jest rola project managera w firmie.
Project manager jest po prezesie najważniejszą osobą w firmie. Może pracować we wszystkich firmach, które świadomie korzystają z systemu organizacji projektowej, a więc tam, gdzie działa się według rytmu konkretnych przedsięwzięć, a nie według standardu biura. Praca project managera zwykle wiąże się z dyspozycyjnością, czyli z elastycznymi godzinami pracy i tzw. zadaniowością, co oznacza, że jedynym kryterium jej rozliczania jest terminowość i efektywność finansowa.