DLA KOGO

PDF Drukuj
     

ZAKRES PROJEKTU >

DLA KOGO >

KORZYŚCI >

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM >

PM2PM >

 

 

sam-4

Projekt „Naukowiec Jutra” przeznaczony jest dla:

  • pracowników naukowych

z terenu całego kraju, zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenie lub umów o dzieło w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych, w instytutach badawczych, w instytutach naukowych PAN oraz PAU, w jednostkach tworzących konsorcja naukowe, nie będące przedsiębiorstwami.

Łącznie we wszystkich Edycjach weźmie udział 80 osób (w każdej Edycji 20 osób).

Szkolenia organizowane są w 4 Edycjach Szkoleniowych:

  • I Edycja od września 2012r. do grudnia 2012r. w Krakowie
  • II Edycja od lutego 2013r. do czerwca 2013r.
  • III Edycja od września 2013r. do grudnia 2013r.
  • IV Edycja od lutego 2014r. do czerwca 2014r.

Lokalizacja kolejnych Edycji będzie uzależniona od największego zainteresowania danym miastem wśród potencjalnych uczestników projektu.

Szczegółowe terminy zajęć można znaleźć w zakładce: SZKOLENIA- HARMONOGRAM

Proces rekrutacji do pakietu szkoleń ma charakter otwarty.

Dodatkowe kryterium rekrutacji:

Preferowane są osoby, które spełniają następujące warunki:

  • posiadają tytuł magistra, doktora lub wyższy,
  • pełnią funkcje kierownicze,
  • specjalizują się w naukach technicznych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych,
  • posiadają doświadczenie w realizacji projektów,
  • ponadto kobiety zdobywają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń! Wszystkie osoby, które złożą w wymaganych terminach komplet Dokumentów Rekrutacyjnych będą brały udział w procesie rekrutacji.

Więcej informacji na temat rekrutacji w zakładce REKRUTACJA