TERMINY REKRUTACJI

PDF Drukuj
     

DOKUMENTY REKRUTACYJNE >

REGULAMIN REKRUTACJI >

TERMINY REKRUTACJI >

WYNIKI REKRUTACJI>

 

clock

REKRUTACJA DO IV EDYCJI SZKOLENIOWEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ WE WROCŁAWIU BĘDZIE TRWAŁA DO 7 STYCZNIA 2014r.

Terminy procesu rekrutacji wynikające z Regulaminu:

  • 8 stycznia 2014r. (godz. 12 00) - zamknięcie rekrutacji do IV Edycji Szkoleniowej odbywającej się we Wrocławiu.
  • 8 stycznia 2014r. - upublicznienie Listy Rankingowej oraz Listy Rezerwowej.
  • do 10 stycznia 2014r.- kontakt z osobami przyjętymi do Projektu na podstawie wyników Listy Rankingowej w celu potwierdzenia udziału w Projekcie.
  • do 20 stycznia 2014r. (do godz. 12 00) - dostarczenie do Biura Projektu przez osoby zrekrutowane podpisanej Umowy Uczestnictwa w Projekcie.
  • do 21 stycznia 2014r.- uzupełnianie liczby osób biorących udział w Projekcie o osoby, które znalazły się na Liście Rezerwowej, a które zakwalifikowały się do Projektu po rezygnacji osób wcześniej do Projektu przyjętych.
  • od 24 stycznia 2014r. do 25 maja 2014r. - zajęcia szkoleniowe w ramach IV Edycji Szkoleniowej.

Jednocześnie informujemy, że Edycja IV jest Edycją ostatnią realizowaną w ramach Naszego Projektu.