DOKUMENTY REKRUTACYJNE

PDF Drukuj
     

DOKUMENTY REKRUTACYJNE >

REGULAMIN REKRUTACJI >

TERMINY REKRUTACJI >

WYNIKI REKRUTACJI>

 

 

 pastarchives

Faza I: Zgłoszenie:

1. Uzupełnienie Dokumentów Rekrutacyjnych:

2. Dołączyć do nich:

  • CV
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu

3. Przesłanie w/w dokumentów pocztą tradycyjną, kurierem lub złożenie osobiście w Biurze Projektu.

4. Zarejestrowanie dokumentów w Bazie Kandydatów przez Pracownika Projektu.

Faza II: Selekcja:

1. Ocena zgłoszeń zgodnie z kryterium jakościowym i ilościowym zgodnym  z Regulaminem Rekrutacji przez Komisję Rekrutacyjną.

2. Powstanie Listy Rankingowej oraz Listy Rezerwowej.

Rekrutacja odbywa się według Regulaminu Rekrutacji dostępnego w zakładce: REGULAMIN REKRUTACJI.